Spreker

U kunt mij inhuren als spreker. Mijn hart gaat uit naar het spreken in jongerendiensten, waar ik de jongeren van deze tijd iets kan meegeven over mijn passie voor God, Jezus en de Bijbel. Ik vind het heel leuk om met en voor jongeren te spreken en ik ga ook voor in reguliere kerkdiensten.

Spreken past echt bij mij, omdat ik het heel mooi vind om door te mogen geven wat God wil zeggen, op een manier die past bij deze tijd. Mijn uitgangspunt is dat mensen na een kerkdienst geïnspireerd zijn om praktisch aan de slag te gaan met hun geloof. Ik houd ook van verrassingen in een dienst, zo heb ik al meerdere malen de kinderen en tieners ‘preekbingo’ laten spelen, creatieve vormen van gebed geïntroduceerd of gesprekselementen verbonden aan de dienst.

In diensten spreek ik over diverse thema’s, bijvoorbeeld: ‘je bent waardevol’, ‘vrijheid in Christus’ of ‘de wederkomst’. Maar ik kan ook het leesrooster volgen of een thema uitwerken dat gekoppeld is aan het jaarthema van de kerk.

Ik ben opgeleid als HBO-theoloog en heb aanvullende scholing van de PKN gevolgd. Ik sta ingeschreven in het register voor kerkelijk werkers van de PKN. Ik ga regelmatig voor in de gemeentes waaraan ik verbonden ben en ben daarvoor vanzelfsprekend in het bezit van een preekconsent.