Barbara Broeren

Bent u voor uw kerkelijke gemeente op zoek naar tijdelijke ondersteuning, advies, begeleiding, een training of een spreker? Ik help u graag! Ik kan u werk uit handen nemen of u op weg helpen. Want: werken in de kerk, daar ligt mijn hart.

Ik ben predikant en (geregistreerd) kerkelijk werker.
U kunt mij vragen voor:

  • Begeleiding of advies bij een concrete vraag over werk in uw kerk.
  • Een training of workshop over een thema dat speelt in uw kerk.
  • Het voorgaan in een kerkdienst of viering.
  • Het leiden van een (kerkelijke) uitvaartdienst.

Vanuit mijn ervaring als theoloog, adviseur, jeugdwerker en mediator kan ik u werk uit handen nemen, u op weg helpen of u ideeën aanreiken. Ik heb aandacht voor zowel visie als praktijk en voor zowel groepen als individuele personen. Daarbij ben ik opgeleid theoloog én heb ik veel ervaring en dat combineer ik met elkaar. Graag doe ik dat sámen met u, vanuit wat uw gemeente wenst en nodig heeft.

Ik werk vanuit een zzp-constructie (zzp = zelfstandige zonder personeel), waarbij de kerkelijke gemeente fungeert als opdrachtgever. U huurt me dus in voor een bepaalde tijd, voor een concrete opdracht.