Barbara Broeren

Bent u voor uw kerkelijke gemeente op zoek naar (tijdelijke) ondersteuning, advies, begeleiding, een training of een spreker? Ik help u graag! Ik kan u werk uit handen nemen of u op weg helpen. Want: werken in de kerk, daar ligt mijn hart. Ik ben (geregistreerd) kerkelijk werker en u kunt mij vragen voor:
  • Een tijdelijke aanstelling als kerkelijk werker in uw kerk.
  • Een tijdelijke aanstelling als jeugdwerker in uw kerk.
  • Begeleiding of advies bij een concrete vraag over werk in uw kerk.
  • Een (kortdurende of langere) training of workshop over een thema dat speelt in het jeugdwerk of rondom het vormen van beleid in uw kerk.
  • Het voorgaan in een kerkdienst of viering.
Vanuit mijn ervaring als theoloog, adviseur, jeugdwerker en mediator kan ik u werk uit handen nemen, u op weg helpen of u ideeën aanreiken. Ik heb aandacht voor zowel visie als praktijk en voor zowel groepen als individuele personen. Daarbij ben ik opgeleid theoloog én heb ik veel jeugdwerkervaring en dat combineer ik met elkaar. Graag doe ik dat sámen met u, vanuit wat uw gemeente wenst en nodig heeft. Ik werk vanuit een zzp-constructie (zzp = zelfstandige zonder personeel), waarbij de kerkelijke gemeente fungeert als opdrachtgever. U huurt me dus in voor een bepaalde tijd, voor een concrete opdracht.