Diaconie… wat is dat? (1)

Heb je wel eens op straat aan een willekeurige voorbijganger gevraagd of hij/zij weet wat de diaconie doet? Meestal is het antwoord een wedervraag: “Wat is de diaconie?”

Stel je deze vraag aan een kerkganger, dan weet hij/zij meestal wel dat het om hulp bij armoede gaat en het collecteren voor goede doelen. Maar wat er precies gedaan wordt, is vaak niet bekend. “Oh ja, iets met de voedselbank?!”

Vraag je dit aan jongeren, dan vinden zij dit een heel ‘vaag’ woord. Zelfs kerkelijke jeugd heeft meestal geen idee wat de diaconie (buiten de collectes in de kerk) nog meer doet. Maakt onbekend ook onbemind?

Start project

De diaconie van Monnickendam liep hier ook tegenaan. Zij voelden aan dat er niet zoveel zou veranderen, wanneer zij alleen een avond in gesprek zouden gaan over het onderwerp ‘diaconie’.

“Maar”, dachten zij, “misschien is het een idee om de jeugd zelf mee te laten doen aan een project om wat meer betrokkenheid te creëren?” Een goed idee, maar: “hoe krijg je jongeren daar enthousiast voor?” Jong Protestant (JOP) wist raad en zo kwam de gemeente in contact met Erzsébet Thomasse, zelfstandig jeugdwerkadviseur.

Voorbereiding samen met jongeren

De voorbereiding startte met het samen vaststellen van doelen. In dat traject zijn twee jongeren gevonden die bereid waren om mee te denken. Dat is handig, want zij weten heel goed of iets ‘cool’ genoeg is om interesse te wekken bij hun leeftijdsgenoten. Jongeren vragen om mee te denken is iets anders dan hen vragen alles te bedenken. Het gaat er vooral om hen serieus te nemen, wanneer zij iets inbrengen. Oftewel: dat hun inbreng niet meteen aan de kant wordt gezet, omdat het niet in je eigen denkpatroon of werkwijze past. Zo voelen zij zich nuttig en gezien.

Uitwerking project ‘Fix You 2018’

Er werden twee doelen vastgesteld. Als eerste: meer bekendheid genereren voor wat de diaconie is en doet, zowel binnen als buiten de kerk. Als tweede: jongeren kennis laten maken met hulpvragen die leven binnen hun eigen (burgerlijke) gemeente. Deze twee doelen werkten we uit in een uitdagend project: ‘Fix You 2018’.

‘Fix You 2018’ is een wedstrijd om een hulpproject te bedenken voor hulpbehoevenden in je eigen omgeving. De diaconie van PG Monnickendam en de Parochiële Caritas instelling (Rooms-Katholieke kerk van Monnickendam) werkten hierbij samen. Er schreven zich 4 teams in van in totaal 11 jongeren.

Een groot succes!

De jury en aanwezige gasten waren diep onder de indruk van de kwaliteit van de plannen van de jongeren en de kennis die was opgebouwd. Waarom was ‘Fix You 2018’ een groot succes? Omdat het een uitdagend plan was, waarbij samenwerking niet werd geschuwd en de communicatie en PR anders werden aangepakt dan gebruikelijk.

In een volgend artikel gaan we daar verder op in.

Erzsébet Thomasse