Diaconie… wat is dat? (2)

In het vorige artikel schreven we over het project ‘Fix You 2018’. Een wedstrijd om een hulpproject te bedenken voor hulpbehoevenden in je eigen omgeving, uitgeschreven door de diaconie van PG Monnickendam en de Parochiële Caritas instelling (Rooms-Katholieke kerk van Monnickendam). In dit artikel gaan we in op de vraag, waarom ‘Fix You 2018’ zo’n groot succes was.

Uitdagend

Fix You was uitdagend voor jonge mensen, omdat het niet te gemakkelijk was. Als een uitdaging makkelijk te behalen is, is het geen uitdaging meer. Maar de wedstrijd was ook niet te moeilijk, want een onmogelijke opdracht heeft ook geen uitdaging. Hierbij was het raadplegen van de twee jongeren die meedachten in de voorbereiding heel belangrijk. Aan hen kun je merken hoe interessant en uitdagend een opdracht of idee is.

Het was ook uitdagend voor jonge mensen, omdat de kaders voor de wedstrijd hen vrijheid gaven en uitgingen van de eigen krachten en mogelijkheden van de jongeren. Met andere woorden: ze mochten zichzelf zijn. Jonge mensen zien vaak andere wegen dan oudere generaties. Dat is niet beter of slechter, maar anders en kan heel verfrissend zijn. De begeleiding was coachend opgesteld en altijd bereikbaar, indien nodig. Er was dus ook wat te halen voor de deelnemers: een nieuwe leerervaring. Een prijs voor de winnende groep kietelde hun intrinsieke motivatie nog meer, maar nog belangrijker was de prijs en ondersteuning die ze konden winnen om hun plan uit te voeren. Deze was substantieel en zou een verschil kunnen maken, wat hun opdracht serieus en verantwoordelijk maakte.

Samenwerken met anderen

De diaconie van Monnickendam zocht meteen contact met de Parochiële Caritas van Monnickendam. Zij streven immers hetzelfde doel na en ook zij willen graag jongeren interesseren voor hun werk. Hiermee vergroot je het speelveld en dus ook je bekendheid. Vrijwilligers werden betrokken op grond van hun kennis en/of ervaring voor onderdelen van de wedstrijd. Er werden hiervoor ook contacten gelegd buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld met een wethouder, de jeugdwerker van de burgerlijke gemeente en de burgemeester. Zij werden o.a. geraadpleegd over hun werk, uitgenodigd om te jureren en de prijs uit te reiken. Door mensen in te zetten voor overzichtelijke taken die bij hun talent liggen, of belangrijk zijn voor hun werk, verspreid je kennis over de diaconie buiten je eigen kring. Meer bekendheid betekent: gezien worden. De brede betrokkenheid (bijvoorbeeld de burgemeester die jureert en de prijs uitreikt) geeft een air van relevantie aan je project voor hen die de diaconie of de kerk niet kennen.

Meer en andere communicatie dan gebruikelijk

De wedstrijd was heel zichtbaar. Er was een herkenbaar logo en tune (een bekend nummer van de band Coldplay). Dit materiaal kon worden afgespeeld op een beamer en afgedrukt als kleurrijke folder. Door voortgang zichtbaar en hoorbaar te delen met de kerkelijke gemeente door middel van beamerpresentaties (met geluid), uitgedeelde nieuwsbrieven en resultaten op te hangen in de kerkzaal, werd de kerkelijke gemeente kansen geboden om zich betrokken te gaan voelen bij dit project. Iedere keer wanneer men het lied ‘Fix You’ hoort, dat vooral buiten de kerk wordt afgespeeld, denkt men aan ‘Fix You’ Monnickendam. Bovendien werden de jongeren steeds visueel in beeld gebracht tijdens vieringen, door hun voortgang bekend te maken met foto’s en resultaten. De gemeente werd uitgenodigd betrokken te zijn door te komen stemmen op de projecten in de eindfase. Deze mogelijkheid tot interactie vergroot de motivatie om betrokken te raken.

De communicatiemiddelen naar buiten toe werden uitvoerig benut. Het logo verscheen meerdere malen in de plaatselijke krant met aankondiging, voortgang en resultaat van de wedstrijd. Dat werd ook weer op facebook gedeeld. De jongeren konden dit makkelijk delen via sociale media.

Conclusie: meer bekend, maakt meer bemind

Doordat de diaconie en parochiële caritas open stonden voor een andere benadering dan ze tot nu toe gewend waren en de hulp inriepen van een jeugdwerkadviseur, werd Fix You Monnickendam een groot succes. En ja, meer bekend maakt meer bemind over het algemeen.

Ben je benieuwd welk hulpproject gewonnen heeft in Monnickendam? Kijk op: www.facebook.com/diaconiemonnickendam.nl (bericht van 7 april 2018).

Erzsébet Thomasse