Kerkelijk werker

Ik ben bij diverse gemeentes binnen de PKN betrokken geweest als tijdelijk kerkelijk werker. Dit betekent dat ik voor een bepaalde periode ben verbonden aan een kerkelijke gemeente en daar de taken van kerkelijk werker op me neem. Van predikanten wordt vaak veel verwacht (het zogenoemde ‘schaap met vijf poten’), maar predikanten kunnen niet altijd álles. Daarom kan ik aanvullend zijn op het werk van de predikant en kerkenraad. Ik neem hen daarmee veel werk uit handen, zodat zij zich kunnen richten op andere zaken.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het uitvoeren van (crisis)pastoraat (zoals individueel pastoraat of het leiden van een uitvaartdienst), het ondersteunen in de ontwikkeling van een visie (bijvoorbeeld op het gebied van vieringen), het opzetten en eventueel uitvoeren van een (bezoek)traject voor leden die niet actief betrokken zijn bij de gemeente of het uitvoeren van andere tijdelijke projecten. Daarnaast kan ik bijvoorbeeld de organisatie van een bijzondere kerkdienst op me nemen.

Door mijn werkervaring in allerlei verschillen branches (in kerken, christelijke organisaties, de gezondheidszorg en in jeugd- en jongerenwerk) en in verschillende kerken te combineren met mijn talenten, kan ik de situatie snel inschatten en snel van betekenis zijn voor wat uw gemeente op dit moment nodig heeft.

Ook kan ik iemand vervangen tijdens ziekte of verlof of bij een vacature voor een predikantsplaats.

– Helaas heb ik op dit moment voor langdurige opdrachten als tijdelijk kerkelijk werker geen mogelijkheden –