Kerkelijk werker

Ik ben bij diverse gemeentes binnen de PKN betrokken geweest als tijdelijk
kerkelijk werker. Dit betekent dat ik voor een bepaalde periode ben verbonden
aan een kerkelijke gemeente en daar de taken van kerkelijk werker op me neem.
Van predikanten wordt vaak veel verwacht (het zogenoemde ‘schaap met vijf
poten’), maar predikanten kunnen niet altijd álles. Daarom kan ik aanvullend
zijn op het werk van de predikant en kerkenraad. Ik neem hen daarmee veel werk
uit handen, zodat zij zich kunnen richten op andere zaken.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het uitvoeren van (crisis)pastoraat (zoals
begrafenissen), het ondersteunen in de ontwikkeling van een visie (bijvoorbeeld
op het gebied van vieringen), het opzetten en eventueel uitvoeren van een
(bezoek)traject voor leden die niet actief betrokken zijn bij de gemeente of
het uitvoeren van andere tijdelijke projecten. Daarnaast kan ik bijvoorbeeld de
organisatie van een bijzondere kerkdienst op me nemen.

Door mijn werkervaring in allerlei verschillen branches (in kerken,
christelijke organisaties, de gezondheidszorg en in jeugd- en jongerenwerk) en
in verschillende kerken te combineren met mijn talenten, kan ik de situatie
snel inschatten en snel van betekenis zijn voor wat uw gemeente op dit moment
nodig heeft.

Ook kan ik iemand vervangen tijdens ziekte of verlof of bij een vacature
voor een predikantsplaats.

– Helaas heb ik op dit moment voor langdurige opdrachten als tijdelijk kerkelijk werker geen mogelijkheden –