Leider afscheid

Wanneer een dierbare overlijdt wilt u op passende wijze afscheid nemen. Ik kan u helpen met het vormgeven van de (kerkelijke / christelijke) afscheidsdienst. Daarbij is er veel ruimte voor persoonlijke inbreng. Ik overleg voorafgaand graag met u wat de wensen zijn, waarbij er alle ruimte is voor eigen inbreng (zoals de keuze voor liederen of gedichten, maar een actieve bijdrage aan de dienst is natuurlijk mogelijk).

U mag van mij verwachten dat ik de dienst op passende wijze leidt, waarbij ik teksten en muziek verbindt aan het leven van de overledene en het geloof in God. Ik ben zelf geworteld in de christelijke traditie, waarbij ik altijd zoek naar manieren om oude woorden dichtbij mensen van nu te brengen.

De kosten voor de voorbereiding (uitgaande van één gesprek) en het leiden van een uitvaartdienst zijn €450,00 (incl. BTW, excl. reiskosten).