Kosten

Ik werk vanuit een zzp-constructie (zzp= zelfstandige zonder personeel), waarbij de kerkelijke gemeente fungeert als opdrachtgever. Dat betekent dat er heel concreet wordt afgesproken wat de verwachtingen zijn voor een bepaalde tijd, dat de gemeente alleen betaalt voor de afgesproken uren (of voor een vaste prijs) en dat de gemeente geen taken als werkgever hoeft uit te voeren (zoals functioneringsgesprekken of verzuimbegeleiding).
U huurt me dus in voor een bepaalde tijd, voor een concrete opdracht.

Omdat iedere vraag anders is, passend bij een specifieke kerkelijke gemeente, pas ik mijn offerte daarop aan. Het eerste gesprek om de mogelijkheden te verkennen, is altijd gratis. Daarna ontvangt u een prijsopgave, zodat u precies weet wat de totale kosten zullen zijn.

Wanneer u graag eens met mij wilt spreken over uw ideeën en wensen, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. Op basis van dit gesprek is het mogelijk een offerte te ontvangen of om een gesprek te plannen om alles zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen.