Wat heb ik gedaan…

Vanuit mijn ervaring als theoloog, adviseur, jeugdwerker en mediator kan ik gemeentes werk uit handen nemen, op gang helpen of ideeën aanreiken.
Aan onderstaande opdrachten heb ik de afgelopen tijd gewerkt:

  • Diverse onderdelen van het jeugdwerk van een gemeente opnieuw ingericht en uitgewerkt (o.a. samenwerking binnen het kinderwerk, jeugdmentoraat).
  • Het (her)schrijven van een pastorale visie en beleid van een gemeente.
  • Gefungeerd als tijdelijk gespreksleider van een jongerengesprekskring.
  • Een inspiratiedag van de kerkenraad voorbereid en geleid.
  • Een gesprek tussen twee commissies binnen een gemeente in goede banen geleid.
  • Een bezoekproject onder jongvolwassenen voorbereid en uitgevoerd, met concrete aanbevelingen voor de kerk als uitkomst.
  • Bijzondere kerkdiensten voorbereid met zowel gemeenteleden (jongeren, gezinnen) als commissies.
  • Begeleiding van diverse taakgroepen, met als doel het zoeken naar verbinding binnen de gemeente (deze taakgroepen waren gericht op een onderwerp of doelgroep, zoals de eredienst of jongeren en betrof gemeentebreed beleid in de kerkenraad).