Jeugdwerker

Als tijdelijk jeugdwerker ben ik voor een bepaalde periode verbonden aan een kerkelijke gemeente en neem ik de taken van jeugdwerker op me. Daarmee ben ik aanvullend op het werk van de predikant en kerkenraad en neem ik hen veel werk uit handen, zodat zij zich kunnen richten op andere zaken.

Voorbeelden zijn: het opzetten van een tienerclub, het geven van catechese, het tijdelijk functioneren als clubleiding, het coachen van vrijwilligers, het opzetten – en eventueel uitvoeren – van een (bezoek)traject onder jongeren of het opnieuw inrichten van het jeugdwerk. Ook kan ik iemand vervangen tijdens ziekte of verlof.

Als jeugdwerker ben ik aangesloten bij het platform jeugdwerk.info.

– Helaas heb ik op dit moment voor langdurige opdrachten als tijdelijk jeugdwerker geen mogelijkheden –