Wie is Barbara?

Overzicht van relevante informatie over Barbara Broeren

Opleidingen

 • Master predikantschap (momenteel bezig)
 • Post-HBO opleiding mediation
 • HBO theologie
 • Opleiding tot verzorgende

Ervaring

 • Als zelfstandig jeugdwerker
 • Als kerkelijk werker binnen het pastoraat en alle voorkomende werkzaamheden binnen de kerkelijke gemeente
 • Als jeugdwerker bij JOP
 • Als kwaliteitsfunctionaris en klachtenfunctionaris bij Lelie zorggroep
 • Als vrijwilliger binnen het kerkelijk jeugdwerk

Aanvullende informatie

 • Partner van Jeugdwerk.info, het Innovatieve Netwerk voor Freelancers en Ontwikkeling in christelijk jeugdwerk
 • Ik heb de aanvullende homiletische en liturgische scholing gevolgd in het kader van mijn preekconsent
 • Geregistreerd als kerkelijk werker binnen de PKN
 • Aangesloten als trainer bij het Protestantse Centrum voor Toerusting en Educatie (Protestantse Kerk)
 • Betrokken bij Zin Inzien: nadenken over het bereiken van jongeren op het gebied van zingeving in deze tijd
 • Redacteur van de deelrubriek Jongeren bij het blad Confessioneel