Waarom werkt een kruispuntviering?! (reden 2 en 3)

Redenen waarom een kruispuntviering werkt

Er zijn vele
redenen waarom een kruispuntviering werkt. In het vorige artikel gingen we in
op de eerste reden: De communicatiestijl van een kruispuntviering is anders,
dan die van een gemiddelde viering in de kerk.

In dit artikel gaan we in op reden 2 en 3, te weten:

  • Een kruispuntviering gaat
    uit van diversiteit.
  • Een kruispuntviering zoekt
    naar verankering van christelijke beleving buiten de kerk.

Een kruispuntviering gaat uit
van diversiteit

In het algemeen gaat een traditionele viering uit van één soort
deelnemer: iemand die houdt van een lezing (monoloog), van één bepaald soort
muziek (orgel), meezingen met één soort liederen (psalmen en gezangen uit het liedboek)
en iemand die bekend is met dezelfde (volg)orde (liturgie). Toegegeven: dat kan
ook erg boeiend, interessant en mooi zijn. Zeker als je iemand spreekt uit de
doelgroep die daarvoor komt.

Een kruispuntviering gaat uit van diversiteit in geloofsniveau, geloofsbeleving
en leerstijlen en streeft ernaar zo veel mogelijk verschillende soorten personen
houvast te bieden. Daarom is er voor de meeste deelnemers iets herkenbaars: een
lied uit het liedboek, een filmpje van YouTube, een actueel krantenartikel, een
tekst uit de Bijbel.

In een kruispuntviering komen verschillende leerstijlen aan bod:
auditief, visueel, beweging(voetnoot 1). Onze hersenen verwerken
visuele informatie efficiënter en sneller dan (gesproken en gelezen) tekst. De
liturgie wordt op de beamer versterkt met visuele content: ondersteunende
plaatjes, grafiekjes, filmpjes. Een voorbeeld: als de viering gaat over drukte
en te weinig tijd hebben, dan wordt de liturgie gepresenteerd met een klok.

Een kruispuntviering gaat ook uit van de zoektocht van jongeren naar
authenticiteit(voetnoot 2) en de manier waarop zij betekenis
vinden: door dialoog. Daarom is er minimaal één activiteit waarbij met de
andere gesproken wordt. Net als bij de Emmaüsgangers is hier juist diversiteit
in geloofsniveaus nodig om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Een kruispuntviering zoekt naar
verankering van christelijke beleving buiten de kerk

Jonge mensen zijn gewend aan een hoge kwaliteit social media (denk
bijvoorbeeld aan filmpjes op een smartphone of een goede game op de Playstation).
In een kruispuntviering is het van belang de visuele presentatie en het geluid zo
professioneel en modern mogelijk te maken. Dat voelt vertrouwd en echt voor
jonge mensen. Bovendien schept het geen bevreemding met de wereld waaruit zij
komen.

Door een krantenartikel, een populair lied of YouTube filmpje te
gebruiken hebben jonge mensen een kapstok om buiten de kerk aan de viering
herinnerd te worden. Stel je voor dat een jongere een lied op de radio hoort, dat
ook gebruikt is bij de kruispuntviering, dan schept dat een bewuste en onbewuste
link naar het geloofsgesprek dat toen heeft plaatsgevonden. En ook wanneer er
ergens een nieuwsfeit besproken wordt (actueel artikel uit de krant dat in de
viering is gebruikt), dan zullen de gesprekken uit de viering mee resoneren.

Het is mogelijk dat je je vraagtekens hebt bij deze manier van aanpakken.
Bij deze dus een uitnodiging om ons huiswerk te bezorgen. Je (kritische) vragen
zijn welkom via zininzien [at] gmail.com.

1. http://www.ipc-nederland.nl/docs/uploads/doc_repository/H8_map_0.8_-_Hersenvriendelijk_leren.pdf

2. Generatie Zenz: sensitief & intuïtief en op zoek naar zingeving
en zen (A. Weghorst, Anders, het echte verhaal van Generatie Zenz, de 5-25
jarigen van nu, Twinq, 2016)