Waarom werkt een kruispuntviering?! (reden 2 en 3)

Redenen waarom een kruispuntviering werkt

Er zijn vele redenen waarom een kruispuntviering werkt. In het vorige artikel gingen we in op de eerste reden: De communicatiestijl van een kruispuntviering is anders, dan die van een gemiddelde viering in de kerk.

In dit artikel gaan we in op reden 2 en 3, te weten:

  • Een kruispuntviering gaat uit van diversiteit.
  • Een kruispuntviering zoekt naar verankering van christelijke beleving buiten de kerk.

Een kruispuntviering gaat uit van diversiteit

In het algemeen gaat een traditionele viering uit van één soort deelnemer: iemand die houdt van een lezing (monoloog), van één bepaald soort muziek (orgel), meezingen met één soort liederen (psalmen en gezangen uit het liedboek) en iemand die bekend is met dezelfde (volg)orde (liturgie). Toegegeven: dat kan ook erg boeiend, interessant en mooi zijn. Zeker als je iemand spreekt uit de doelgroep die daarvoor komt.

Een kruispuntviering gaat uit van diversiteit in geloofsniveau, geloofsbeleving en leerstijlen en streeft ernaar zo veel mogelijk verschillende soorten personen houvast te bieden. Daarom is er voor de meeste deelnemers iets herkenbaars: een lied uit het liedboek, een filmpje van YouTube, een actueel krantenartikel, een tekst uit de Bijbel.

In een kruispuntviering komen verschillende leerstijlen aan bod: auditief, visueel, beweging(voetnoot 1). Onze hersenen verwerken visuele informatie efficiënter en sneller dan (gesproken en gelezen) tekst. De liturgie wordt op de beamer versterkt met visuele content: ondersteunende plaatjes, grafiekjes, filmpjes. Een voorbeeld: als de viering gaat over drukte en te weinig tijd hebben, dan wordt de liturgie gepresenteerd met een klok.

Een kruispuntviering gaat ook uit van de zoektocht van jongeren naar authenticiteit(voetnoot 2) en de manier waarop zij betekenis vinden: door dialoog. Daarom is er minimaal één activiteit waarbij met de andere gesproken wordt. Net als bij de Emmaüsgangers is hier juist diversiteit in geloofsniveaus nodig om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Een kruispuntviering zoekt naar verankering van christelijke beleving buiten de kerk

Jonge mensen zijn gewend aan een hoge kwaliteit social media (denk bijvoorbeeld aan filmpjes op een smartphone of een goede game op de Playstation). In een kruispuntviering is het van belang de visuele presentatie en het geluid zo professioneel en modern mogelijk te maken. Dat voelt vertrouwd en echt voor jonge mensen. Bovendien schept het geen bevreemding met de wereld waaruit zij komen.

Door een krantenartikel, een populair lied of YouTube filmpje te gebruiken hebben jonge mensen een kapstok om buiten de kerk aan de viering herinnerd te worden. Stel je voor dat een jongere een lied op de radio hoort, dat ook gebruikt is bij de kruispuntviering, dan schept dat een bewuste en onbewuste link naar het geloofsgesprek dat toen heeft plaatsgevonden. En ook wanneer er ergens een nieuwsfeit besproken wordt (actueel artikel uit de krant dat in de viering is gebruikt), dan zullen de gesprekken uit de viering mee resoneren.

Het is mogelijk dat je je vraagtekens hebt bij deze manier van aanpakken. Bij deze dus een uitnodiging om ons huiswerk te bezorgen. Je (kritische) vragen zijn welkom via zininzien [at] gmail.com.

1. http://www.ipc-nederland.nl/docs/uploads/doc_repository/H8_map_0.8_-_Hersenvriendelijk_leren.pdf

2. Generatie Zenz: sensitief & intuïtief en op zoek naar zingeving en zen (A. Weghorst, Anders, het echte verhaal van Generatie Zenz, de 5-25 jarigen van nu, Twinq, 2016)