Uitdagend leren: ook in en rond de kerk!?

In vorige artikelen schreef ik al over het nieuwe leren. Jonge mensen hebben een andere manier van leren dan vorige generaties. ‘Verhalend Ontwerpen’ is een leermethode die goed past bij deze nieuwe manier van leren. Ik ga hier niet uitgebreid en theoretisch uitleggen wat deze methode inhoud. Als je op internet zoekt op ‘Verhalend Ontwerpen’, vind je alle achtergrondinformatie. Liever citeer ik een collega, Liesbeth Winter-Jonas. Zij is kinderpastor (http://pastorliesbethjonas.nl/):

“Kinderen en leiding enthousiast!

Niet alleen kinderen zijn enthousiast, ik zelf ook. Verhalend ontwerpen is ook binnen godsdienstige vorming goed te gebruiken! Alles wat je doet is functioneel, kinderen hebben maar een klein zetje nodig om zelf aan de slag te gaan. Ik vind het belangrijk om tijdens de godsdienstige vorming niet alleen kennis over te dragen, maar ook iets van de inhoud van een bijbels verhaal te laten beleven. Wat doet een dergelijk verhaal met jou? Nu, vandaag, hier? In een verhalend ontwerp kun je dit goed aan de orde laten komen door de juiste sleutelvragen te stellen. En ik had eerlijk gezegd, de kinderen nog nooit zo fanatiek in een bijbel zien lezen!”

Zo enthousiast ben ik zelf ook en vrijwilligers van kinderclubs met mij.

Sleutelvragen prikkelen inzet

De kunst van een verhalend ontwerp is het openen van nieuwsgierigheid door het stellen van de juiste sleutelvragen. Dat zijn vragen die niet vragen naar wat de leiding al weet en waarbij de kinderen raden naar het goede antwoord. Op zo’n vraag is maar één antwoord het juiste. Bijvoorbeeld: ‘Wanneer leefde Jezus?’ Of gesloten vragen waar je alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ op hoeft te antwoorden.

Op een sleutelvraag zijn meerdere antwoorden mogelijk en goed. Bijvoorbeeld: ‘In wat voor tijd leefde Jezus?’ Er gaat opeens van alles door je hoofd bij deze vraag en het is lastig je antwoord meteen vast te pinnen. Sleutelvragen genereren ook andere vragen. Er wordt ruimte gecreëerd om eigen kennis en ervaring in te brengen en dat geeft leerenergie.

Kinderen als experts en onderzoekers

In een verhalend ontwerp worden kinderen als experts en onderzoekers beschouwd. In verhalend ontwerpen wordt met een verhaal een onderwerp en een kader aangereikt, waarbinnen de kinderen kunnen denken en onderzoeken. Als het verhaal zich afspeelt in de tijd van Jezus, is een Whatsappje vanzelf al buitengesloten. In het verhaal gebeuren dingen waarbij de leerlingen ontdekken dat het ‘noodzakelijk’ is om ervaring en kennis te delen en te zoeken, voordat je verder kunt met het verhaal. Je hebt dus een eigen verantwoordelijkheid in de (af)loop van het verhaal.

Volgende keer neem ik jullie mee in een deel van een verhalend ontwerp: ‘Een norse tuinman, een geheimzinnig kistje en veel talent!’

Barbara Broeren en Erzsébet Thomasse