Uitdagend leren: ook in en rond de kerk!?

In vorige
artikelen schreef ik al over het nieuwe leren. Jonge mensen hebben een andere
manier van leren dan vorige generaties. ‘Verhalend Ontwerpen’ is een
leermethode die goed past bij deze nieuwe manier van leren. Ik ga hier niet
uitgebreid en theoretisch uitleggen wat deze methode inhoud. Als je op internet
zoekt op ‘Verhalend Ontwerpen’, vind je alle achtergrondinformatie. Liever
citeer ik een collega, Liesbeth Winter-Jonas. Zij is kinderpastor (http://pastorliesbethjonas.nl/):

“Kinderen en leiding enthousiast!

Niet alleen kinderen zijn enthousiast, ik
zelf ook. Verhalend ontwerpen is ook binnen godsdienstige vorming goed te
gebruiken! Alles wat je doet is functioneel, kinderen hebben maar een klein
zetje nodig om zelf aan de slag te gaan. Ik vind het belangrijk om tijdens de
godsdienstige vorming niet alleen kennis over te dragen, maar ook iets van de
inhoud van een bijbels verhaal te laten beleven. Wat doet een dergelijk verhaal
met jou? Nu, vandaag, hier? In een verhalend ontwerp kun je dit goed aan de
orde laten komen door de juiste sleutelvragen te stellen. En ik had eerlijk
gezegd, de kinderen nog nooit zo fanatiek in een bijbel zien lezen!”

Zo
enthousiast ben ik zelf ook en vrijwilligers van kinderclubs met mij.

Sleutelvragen prikkelen inzet

De kunst van
een verhalend ontwerp is het openen van nieuwsgierigheid door het stellen van
de juiste sleutelvragen. Dat zijn vragen die niet vragen naar wat de leiding al
weet en waarbij de kinderen raden naar het goede antwoord. Op zo’n vraag is
maar één antwoord het juiste. Bijvoorbeeld: ‘Wanneer leefde Jezus?’ Of gesloten
vragen waar je alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ op hoeft te antwoorden.

Op een
sleutelvraag zijn meerdere antwoorden mogelijk en goed. Bijvoorbeeld: ‘In wat
voor tijd leefde Jezus?’ Er gaat opeens van alles door je hoofd bij deze vraag
en het is lastig je antwoord meteen vast te pinnen. Sleutelvragen genereren ook
andere vragen. Er wordt ruimte gecreëerd om eigen kennis en ervaring in te
brengen en dat geeft leerenergie.

Kinderen als experts en onderzoekers

In een
verhalend ontwerp worden kinderen als experts en onderzoekers beschouwd. In
verhalend ontwerpen wordt met een verhaal een onderwerp en een kader aangereikt,
waarbinnen de kinderen kunnen denken en onderzoeken. Als het verhaal zich
afspeelt in de tijd van Jezus, is een Whatsappje vanzelf al buitengesloten. In
het verhaal gebeuren dingen waarbij de leerlingen ontdekken dat het
‘noodzakelijk’ is om ervaring en kennis te delen en te zoeken, voordat je
verder kunt met het verhaal. Je hebt dus een eigen verantwoordelijkheid in de
(af)loop van het verhaal.

Volgende
keer neem ik jullie mee in een deel van een verhalend ontwerp: ‘Een norse
tuinman, een geheimzinnig kistje en veel talent!’

Barbara Broeren en Erzsébet Thomasse